Chi nhánh & văn phòng kinh doanh (Japanese sales offices)

Headquarters , R&D Lab/ Eastern Sales Div. / Tokyo Branch Ⅰ, Tokyo Branch Ⅱ

Address

9-4, Nakaikegami 2-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8555, Japan

Tel / Fax

Tel: +81-3-3755-1111; Fax: +81-3-3754-4131 (Overseas Dept.)

Western Sales Div. / Osaka Branch Ⅰ, Osaka Branch Ⅱ

Address

10-10, Fukaekita 2-chome, Higashinari-ku, Osaka-shi, Osaka 537-0001, Japan

Tel / Fax

Tel: +81-6-973-5501; Fax +81-6-978-2125

Midland Sales Div. / Nagoya Sales Branch

Address

173-2, Yashirodai 3-chome, Meito-ku, Nagoya-shi, Aichi 465-0092, Japan

Tel / Fax

Tel: +81-52-726-9041; Fax: +81-52-772-7745

Sapporo Sales Branch

Address

3-10, Higashisapporo-gojo 1-chome, Shiraishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 003-0005, Japan

Tel / Fax

Tel: +81-11-823-6346; Fax +81-11-831-3370

Close Menu

Search Tìm kiếm sản phẩm

×

Cart