Thông tin sản phẩm

Khớp nối nhanh CUPLA (Tìm kiếm theo series)

Cho áp suất Trung bình và Thấp (Ngắt 2 chiều, Low spill Type)

Cho chân không và khí trơ (Ngắt 2 chiều/Truyền thẳng)

Cho Sơn (Ngắt 1 chiều)

Close Menu

Search Tìm kiếm sản phẩm

×

Cart