Bản lề cửa

Cung cấp tiện nghi và an toàn của cuộc sống

Bản lề cửa là một sản phẩm tạo điều kiện cho việc đóng cửa yên tĩnh và an toàn.
Được sử dụng đa dạng cho các loại cửa khác nhau trên toàn thế giới như cơ sở y tế, văn phòng, thiết bị vận chuyển.
Tự động đóng cửa sử dụng lò xo và hoạt động thủy lực.
Mở cửa một cách thuận tiện nhờ một cánh tay cung cấp

Vui lòng tham khảo danh sách này để chọn bản lề cửa mà bạn cần.

Ví dụ về dòng sản phẩm của chúng tôi

Image 01 (2)

Auto Hinge/ Center Hang Type

Being integrated in the door, realizing a refined beauty. Adopted for the fire proof doors for its excellent performance and durability.

> Click here for special page

Image 02 (1)

Auto Hinge/ Flag Type

Quiet and smooth operation of door closer using the hydraulic pressure and spring. A simple design of hinge type having a self-closing function.

> Click here for special page

Image 03 (1)

Sliding Door Closer

Closer dedicated to the sliding door that is opened with light force and is quietly and securely closed with a desired speed.

> Click here for special page

Ví dụ sử dụng

Trung Tam Mua Sam

Trung tâm mua sắm

Co So Y Te

Cơ sở y tế

Thiet Bi Van Chuyen

Thiết bị vận chuyển

Van Phong

Văn phòng

Tải xuống

Liên hệ

Close Menu

Search Tìm kiếm sản phẩm

×

Cart