Triết lý

Phương châm của công ty

Duy trì doanh nghiệp bằng sự phát triển

Từ “phát triển” trong phương châm của công ty mang bốn ý nghĩa:

  • Phát triển sản phẩm là đóng góp cho xã hội.
  • Phát triển thị trường bán hàng.
  • Phát triển nguồn nhân lực.
  • Phát triển hệ thống quản lý tổ chức.

Phấn đấu để hiện thực hóa các mục tiêu này tạo năng lượng cho văn hóa quản lý của công ty và đảm bảo sự phát triển liên tục cho doanh nghiệp. Nói cách khác, những nỗ lực tạo nên “sự vững bền”.

Nguyên tắc hành động

Huy động sự sáng tạo và tích lũy công nghệ.

Rèn luyện tinh thần và trau dồi sức sống.

Hành động toàn tâm toàn ý và định hình sự tự tin của mỗi người

Môi trường làm việc là nơi để hình thành phẩm chất cá nhân. Nguyên tắc hành động phản ánh mong muốn của công ty rằng nhân viên sẽ luôn được tạo điều kiện và khuyến khích hướng đến một cuộc sống bổ ích & ý nghĩa. Nó cũng là trọng tâm trong quy tắc ứng xử của nhân viên.

“Công nghệ” nhắc đến khả năng chuyên môn. “Sức sống” cho thấy khả năng tinh thần và thể chất của những người lao động chăm chỉ. “Niềm tin của mỗi nhân viên” sẽ dành được lòng tin từ công chúng.

Khi cả ba yếu tố “khả năng chuyên môn”, “sức sống” và “sự tự tin trong mỗi người” được tích luỹ đủ, nó sẽ góp phần hình thành phẩm chất của mỗi nhân viên và dẫn dắt đến sự phát triển mạnh mẽ của công ty.

Chính sách quản lý

Đóng góp cho xã hội

Quan tâm đến sức khỏe của nhân viên

Phát triển doanh nghiệp

  1. Nitto Kohki phát triển, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hữu ích để góp phần xây dựng xã hội ở phạm vi lớn
  2. Nitto Kohki cam kết tạo phúc lợi cho nhân viên và gia đình của họ qua các chính sách rõ ràng và hành động thực tiễn
  3. Nitto Kohki hướng đến lợi nhuận phù hợp và sự phát triển bền vững, hiện thực hóa “sự đóng góp cho xã hội” để luôn nhận thức được “sự đóng góp cho xã hội” và “duy trì sự thịnh vượng cho nhân viên”.
Close Menu

Search Tìm kiếm sản phẩm

×

Cart