Sơ lược về tập đoàn

Hồ sơ công ty

Tên Công Ty

Công ty TNHH NITTO KOHKI

Ngày thành lập

22/10/1956

Vốn huy động

1,850 triệu Yên
(Cổ phiếu thường được giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, Phần đầu tiên).

Ngày kết thúc của 1 năm tài chính

31/3

Số lượng nhân viên

Khoảng 1350 nhân viên (Tính đến 31/3/2019)

Lĩnh vực kinh doanh

  1. Phát triển, sản xuất và kinh doanh các khớp nối chất lỏng.
  2. Phát triển, sản xuất và kinh doanh các thiết bị tiết kiệm sức lao động.
  3. Phát triển, sản xuất và kinh doanh máy bơm piston điều khiển động cơ tuyến tính và các máy bơm khác cho các ứng dụng khác nhau.
  4. Phát triển, sản xuất và kinh doanh tay co thuỷ lực.

Doanh thu

Khoảng 28,9 tỷ Yên (Tính đến 31/3/2019)

Trụ sở

9-4, Nakaikegami 2-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8555, Japan
TEL : +81-3-3755-1111

Thành viên Hội đồng quản trị / Thành viên Ban kiểm toán & Kiểm soát viên

Giám đốc đại diện,

Chủ tịch hội đồng quản trị

Toshio Mikiya

Giám đốc đại diện,

Chủ tịch điều hành

Akinobu Ogata

Giám đốc

Yoko Takata

Giám đốc

Kenji Mori

Giám đốc không điều hành

Yasuo Nakagawa

Giám đốc không điều hành

Mitsuru Komiyama

Thành viên Ban kiểm toán & Kiểm soát viên

Yutaka Nishida

Thành viên Ban kiểm toán & Kiểm soát viên

Hirohisa Kagami

Thành viên Ban kiểm toán & Kiểm soát viên

Kazutomi Asai

Ban giám đốc

Chủ tịch, Giám đốc

Akinobu Ogata

Giám đốc điều hành

Kenji Mori

Giám đốc điều hành

Masamitsu Ishizawa

Giám đốc

Kazunari Arai

Giám đốc

Mitsuhiro Inoue

Giám đốc

Takashi Chiba

Giám đốc

Hiromi Noguchi

Close Menu

Search Tìm kiếm sản phẩm

×

Cart